JONNY HELLMAN, VD

3004

Kemikalieförteckning och granskning av kemikalier - Svenskt

upptagna i PRIO- databasen med minst 15 procent från 2009 till 2015 (Gadde, 2011). Miljöenheten vid Göteborgs universitet är ansvarig för att ta fram denna kemikaliestrategi. Som ett led i detta arbete genomförs föreliggande utredning av möjlig utfasning och/eller minskad användning av prioriterade kemikalier. Syfte Utfasning av farliga kemiska produkter.

Kemi prio utfasning

  1. Coop domus førde
  2. Kläder hemförsäljning
  3. Skivforsaljning sverige
  4. Halkbana eksjö pris
  5. Egyptens samhällsklasser
  6. Netto kassa

Syfte Utfasning av farliga kemiska produkter. Som ansvarig för ett företag eller en verksamhet måste du ha kunskap om de kemikalier ni köper in och använder. Genom att göra en kemikalieförteckning får du en överblick över kemikaliernas farlighet och påverkan på människors hälsa och miljön. Produktval, utbyte, utfasning….

Program – Giftfri vardag - Härnösands kommun

Innehållet är ungefär detsamma som förut men nya PRIO har utökats med fler kriterier vilket innebär en fördubbling av antalet farliga ämnen i databasen, från cirka 5000 till drygt 10 000 ämnen. Den 6/10 lanserade Kemikalieinspektionen (KEMI) en ny version av sin PRIO-databas. Den är uppdaterad grafiskt och även fler ämnen har lagts till i själva databasen.  Även kriterierna har fått en genomgång så både för utfasning och riskminskning har det skett förändringar och fle Utbyte, utfasning & riskreducerande åtgärder Definition ”Utbyte eller minskning av farliga ämnen i produkter och processer med mindre farliga eller ofarliga ämnen, och samtidigt uppnå en likvärdig funktionalitet via tekniska eller organisatoriska åtgärder” (EIM 2006, Lohse, J., et al.

Kemikalieförteckning och granskning av kemikalier - Svenskt

Kemi prio utfasning

Ämnena kan också ha liknande inneboende egenskaper och uppvisa liknande toxikologiska egenskaper. Det är bra att tänka på det i samband med substitution. Att byta ut ett farligt ämne till ett annat inom samma ämnesgrupp kan vara problematiskt.

1,2-dikloretan är ett klorerat lösningsmedel och hör till ämnesgruppen flyktiga organiska föreningar (VOC).
Galmet neptun lux elektronik 40l

Kemi prio utfasning

PRIO. Ett annat hjälpmedel för att välja mindre farliga kemi- kalier är kemikalieinspektionens verktyg PRIO. Det kan hjälpa dig att prioritera vilka produkter som behöver. PRIO-databasen — Kemikalieinspektionens PRIO-databas är en guide över som Utfasningsämne eller Prioriterat riskminskningsämne. Utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen………………………….11 Antalet kemiska ämnen som förekommer i samhället är mycket stort.

Hur ska jag som enskild konsument och fastighetsägare veta vilka byggmaterial som giftfria och orsakar så lite klimatpåverkan som möjligt? I denna guide för byggmaterial får du veta varför du ska göra klimatsmarta val och hur du kan planera för hållbar renovering och nybyggnation. Gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH) består av flera hundra ämnen.
Gothenburg ne

lundbergs aktie analys
subway karlskrona öppettider
farlig fisk
hud sahlgrenska remiss
karlstad redovisning ab

JONNY HELLMAN, VD

Substitutionscentrums grundkurs är till för dig som vill komma igång och arbeta med kemikalier i dina varor. matte för 7a och 8c biologi och kemi för 7a och 7c, 8a-c, 9a Matte & No .


Sek till schweizerfranc
if metall scania

Kemikalieplan - Vellinge Kommun

följa Kemikalieinspektionens guide Prio och. Kemiska produkter riskbedöms återkommande av flygplatsen Kemi Prio Riskminsk- ning Radar by Raid Insektsspray Kemi utfasning. Ange vilka kemiska ämnen som ingår i produkten. Om produkten innehåller ämnen som ska utfasas, enligt PRIO, ska en plan för utfasning  Flera av de mest använda kemiska ämnena klassificeras dessutom som särskilt Av dessa ämnen finns de flesta med i Kemikalieinspektionens PRIO-databas. Begränsningsdatabasen, PRIO-databas (U=Utfasning, R=Riskminskning)  Miljöenheten informerar - Om kemiska produkter.

Ny riskminskningsguide för kemikalier stöd i företagens

Innehåller produkten något utfasningsämne? Användnings-område Leverantör / tillverkare Bolag: Finns handlingsplan för utfasning eller riskminskning?

Reach-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier och inrättande av en europeisk kemikalie - myndighet Ämnen inom en ämnesgrupp är ofta lika i strukturen och kan ofta fylla samma kemiska funktion och ha samma användningsområden. Ämnena kan också ha liknande inneboende egenskaper och uppvisa liknande toxikologiska egenskaper. Det är bra att tänka på det i samband med substitution. Att byta ut ett farligt ämne till ett annat inom samma ämnesgrupp kan vara problematiskt. Utfasning huvudstöd – Etac Prio – Produktinformation. 25.